Grupa 5-latków

Wychowawca: mgr Urszula Wójcik

Nauczyciel zmieniający: mgr Elżbieta Kendych

Pomoc nauczyciela: Beata Karczewska