Grupa 4-latków

Wychowawca: mgr Sylwia Woźniak

Nauczyciel zmieniający: mgr Monika Kaszubowska

Pomoc nauczyciela: Monika Macek