Grupa 3-latków                 

Wychowawca: mgr Anna Paulus

Nauczyciel zmieniający: mgr Sylwia Szymczewska

Pomoc nauczyciela: Katarzyna Strzelczyk