Grupa 5-latków

Wychowawca: mgr Marta Mazur

Nauczyciel zmieniający: mgr Elżbieta Kendych oraz mgr Monika Kaszubowska

Pomoc nauczyciela: Alicja Kowalczyk