Grupa 6-latków

Wychowawca: mgr Anna Kowalska

Nauczyciel zmieniający: mgr Lucine Stepanyan

Pomoc nauczyciela: Bronisława Aleksandrowicz