Drodzy Państwo poniżej zamieszczamy kartę potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

Prosimy o wypełnienie danego druku do 24 marca 2023roku i dostarczenie do dyrektora przedszkola. 

Niezłożenie karty w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.