Szanowni Państwo,

informujemy, że wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 15:00.

Będą one dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru. Możliwość zalogowania zostanie włączona w chwili ogłoszenia wyników naboru.


Przypominamy, że ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do jednostki, do której zostało zakwalifikowane.

Potwierdzić wolę można na dwa sposoby:

  • elektronicznie: po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata – rodzice posiadający profil zaufany ePUAP lub bankowości elektronicznej będą mieli możliwość potwierdzenia woli bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru;

  • osobiście: poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko. Wniosek dotyczący potwierdzenia woli znajduje się w zakładce Rekrutacja. 

Czynności te należy bezwzględnie uczynić do 24 maja 2024 r. do godz. 15:00.

W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania kandydata do wybranego przedszkola, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.