Szanowni Rodzice, 
Prezydent Miasta Koszalina podpisał 29 listopada 2023r. zarządzenie w sprawie przerwy urlopowej przedszkoli. Przedszkole nr 7 w Koszalinie taką przerwę będzie odbywało
od 1.07.2024r. do 31.07.2024r. Ze względu na konieczność zrealizowania urlopów i prace modernizacyjne/remontowe, przerwa będzie trwała cały miesiąc. Wobec powyższego ważne i konieczne jest zaplanowanie opieki nad dzieckiem w okresie całej przerwy urlopowej.