nauczycielka.jpgKADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR:

URSZULA LEWCZUK - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje - mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Przedszkolną

nagrodzona tytułami: ,,Perła Optymizmu” w 2014 roku.

NAUCZYCIELE:

MAŁGORZATA GRELLUS - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje – mgr Pedagogiki Przedszkolnej.

 

ELŻBIETA KENDYCH - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje – mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Przedszkolną.

 

ANNA KOWALSKA - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje – mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Przedszkolną.

 

MARTA MAZUR - nauczyciel początkujący

kwalifikacje - mgr Oligofrenopedagogiki, Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

 

ANNA PAULUS - nauczyciel mianowany

kwalifikacje – mgr Filologii Angielskiej, Studia podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego.

 

LUCINE STEPANYAN - nauczyciel początkujący

kwalifikacje- mgr Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

 

SYLWIA SZYMCZEWSKA - nauczyciel początkujący

kwalifikacjemgr Pedagogiki Ogólnej, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

 

SYLWIA WOŹNIAK - nauczyciel początkujący

kwalifikacje – mgr Nauczenia Języka Angielskiego w Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Mediacja Międzykulturowa, Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

 

URSZULA WÓJCIK - nauczyciel mianowany

kwalifikacje - mgr Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Pedagogika Resocjalizacyjna z Terapią i Profilaktyką Uzależnień, Studia podyplomowe z Przygotowania Metodycznego do Nauki Języka Angielskiego oraz Edukacja, Rewalidacja i Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu (Autyzm i Zespół Aspergera).

 

NAUCZYCIELE - SPECJALIŚCI:

MARTA FILIPOWICZ-SZTUCKA – logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

kwalifikacje - mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe z Surdopedagogiki, Studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej- Logopedii, Studia podyplomowe - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

 

KATARZYNA GIERŁOWSKA – nauczyciel wspomagający, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

kwalifikacje - mgr Pedagogiki Specjalnej, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnością, Studia licencjackie z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Oligofrenopedagogika, Studia podyplomowe z Edukacji i Rewalidacji Osób ze Spektrum Autyzmu.

 

DOROTA JANIEL – logopeda

kwalifikacje – mgr Pedagogiki Wychowania Przedszkolnego, Studia podyplomowe z Logopedii. Studia podyplomowe Wczesna Interwencja Logopedyczna.

 

IZABELA KARPA – pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta pedagogiczny

kwalifikacje - mgr Ekonomii; Studia podyplomowe z Kształcenia Zintegrowanego w Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego, Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, Pedagogika, Studia podyplomowe  z Diagnozy i Terapia Pedagogicznej, Studia podyplomowe z  Edukacji, Rewalidacji i Wspomagania osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

 

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA – psycholog

kwalifikacje - mgr Psychologii, Studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów.

URSZULA WÓJCIK – pedagog specjalny

kwalifikacje - mgr Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Pedagogika Resocjalizacyjna z Terapią i Profilaktyką Uzależnień, Studia podyplomowe z Przygotowania Metodycznego do Nauki Języka Angielskiego oraz Edukacja, Rewalidacja i Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu (Autyzm i Zespół Aspergera).