dsc06597.jpg

Przedszkole z 65−letnią tradycją mieści się w stylowym przedwojennym budynku.
Otoczone bardzo dużym bezpiecznym ogrodem z wieloma pomnikami przyrody.
Na terenie ogrodu mieści się Przyrodnicza Ścieżka Edukacyjna.
Ogród wykorzystywany jest do: zabaw ruchowych, plastycznych, edukacji zdrowotnej, przyrodniczej i ekologicznej.
Jest również miejscem organizowanych pikników, spotkań, uroczystości z udziałem rodziców i przedstawicieli samorządowych.

W edukacji i wychowaniu kierujemy się ideą platońską:

 • uczyć prawdy
 • wychowywać do dobra
 • kształtować do tworzenia piękna

Przedszkole nasze przyjęło koncepcję ,,Otwartych drzwi” - wprowadziliśmy i realizujemy z powodzeniem

,,Program Wstępnej Adaptacji Dziecka”

 • majowe spotkania z rodzicami nowych dzieci - informacje o psychologii rozwojowej dziecka, przygotowaniu dziecka do przedszkola
 • w czerwcu realizacja programu adaptacyjnego
 • poznanie nauczycielek, przedszkola, rówieśników
 • zabawy i zajęcia
 • w początkowym okresie istnieje możliwość przyprowadzania dziecka na godzinę ustaloną z nauczycielką i wcześniejszy odbiór

Zapewniamy!

 • stabilną, wykwalifikowaną i życzliwą kadrę
 • podmiotowe traktowanie dziecka
 • bezpieczne, kolorowe i dobrze wyposażone sale
 • organizację posiłków z uwzględnieniem zdrowego stylu żywienia oraz potrzeb dzieci alergicznych
 • odpoczynek o charakterze relaksacyjnym w grupach 3 i 4-letnich
 • ciekawe wycieczki edukacyjne
 • rozwijanie umiejętności własnych dziecka
 • możliwość uczestniczenia rodziców w uroczystościach przedszkolnych
 • wzbogacanie doświadczeń i przeżyć dziecka o zwyczaje i tradycje rodzinne i narodowe
 • rozwijanie indywidualnych zdolności i predyspozycji dziecka
 • udział dzieci w imprezach, spartakiadach, konkursach miejskich i krajowych
 • stałą współpracę ze szkołą podstawową
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • kontakty z absolwentami

Przy wspólnym wysiłku nauczycieli i rodziców gwarantujemy, że Nasz absolwent będzie:

 • samodzielny
 • znał swoje mocne i słabe strony
 • twórczo funkcjonował w ramach własnych możliwości
 • żył w harmonii ze środowiskiem
 • znał, rozumiał i przestrzegał zasad moralnego postępowania
 • z powodzeniem kontynuował naukę w szkole